Universal Kalite

Kalite Kontrol

İş Süreci

DENETLEME (PARÇA KONTROLÜ) / YENİDEN İŞLEME (TAMİR VB.) / ÖNLEME YÖNTEMİ

Denetleme Alan Yönetimi

Q- CHART / KALİTE İLGİ PANOSU
 • Günlük Kalite Durumu / Güvenli Sorun Yönetimi
 • Hızlı Yanıt
 • Kapsamlı Denetim
BİLGİ EKRANI
 • Alanın durumu, parçaların kalitesi, hatalı parçaların fotoğrafları, kontrol sonuçları ekranda belirtilir.
ONAYSIZ PARÇA KONTROLÜ
 • Tanımlama /Ayıklama: Onaysız parçaların yönetimi
 • Kontrol Tablosu: Onaysız parçalar için kontrol tablosu. Onaysız parçalar müşteriye gönderilir.
 • Bilgi Panosu: Onaysız parça alan yönetimi
 • Uygun olmayan parçaların yönetimi ve kontrolü.
MALZEME KİMLİĞİ
 • OK Etiketi: Operatörler tarafından kontrol edilen parçaların uygun olanlarına yapıştırılarak, stok veya hatta gönderilmesi için görseldir.
 • OK Etiket Üzeri Bilgileri: Kontrol tarihi ve kontrol eden personel bilgileri.
KONTROL YÖNTEMLERİ
 • 5S Yönetimi
 • FIFO Yönetimi
 • Parça Kontrol Alanı Temizliği Yönetimi
 • Denetlenen Parça Yönetimi

Geri Besleme Akış Tablosu

AKTİVİTELER
 • Acilen durumu tanımlama
 • Hat sorunlarını kontrol etme
 • Hızlı geri bildirim
 • Hata giderme için parçaların bloklanması.
 • Acil ayırma (sorting) ve onarma/tamir (repair activite, Müşteri koruması)

Parça / Alt Parça Talep Akış Tavlosu

AKTİVİTELER
 • Hatalı parça/ların iyileştirilmesi ve hızlı aksiyon alarak problem/lerin önlenmesi.
 • Maliyetleri en aza indirme.